AŞI TAKİP ŞEMASI

ASI TAKIP SEMASI

DOGUMDA: HEPATIT B - 1.DOZ

 

1.AY: HEPATIT B - 2.DOZ

 

2.AY: DBT-IPV-HIB (DIFTERI-BOGMACA-TETANOZ-INAKTIVE POLIO-HEMOFILUS      - 1.DOZ

DOGUMDA: HEPATIT B - 1.DOZ

 

1.AY: HEPATIT B - 2.DOZ

 

2.AY: DBT-IPV-HIB (DIFTERI-BOGMACA-TETANOZ-INAKTIVE POLIO-HEMOFILUS      - 1.DOZ

                                    INFLUENZA)

          PCV (PNOMOKOK) - 1.DOZ

          ROTA VIRUS ASISI - 1.DOZ

          BCG (VEREM)

**KALCA USG ICIN UYARI

 

4.AY: DBT-IPV-HIB - 2.DOZ

          PCV - 2.DOZ

          ROTA V - 2.DOZ

 

6.AY: DBT-IPV-HIB - 3.DOZ

          PCV - 3.DOZ

          ROTA V* - 3.DOZ (OPSİYONEL - MARKAYA GORE YAPILMAYABILIR)

               HEPATİT B - 3.DOZ

          OPV (ORAL POLIO ASISI)   - 1.DOZ

 

9.AY: MENENJIT 1.DOZ

 

1 YAS: MMR (KIZAMIK-KIZAMIKCIK-KABAKULAK)

            PCV RAPEL

 

13.AY: MENENJIT 2.DOZ

 

15.AY: SUCICEGI - 1.DOZ

            HEPATİT A - 1.DOZ

 

18.AY: DBT-IPV-HIB

            OPV - 2.DOZ

 

21.AY: HEPATIT A - 2.DOZ

 

 

 

DBT-IPV-HIB RAPEL

MMR RAPEL

SUCICEGI RAPEL                               

 

RAPEL:TEKRAR/KUVVETLENDIRME DOZU)